وبلاگ نویس آمریکایی الین

آلین تمیر، وبلاگ نویس آمریکایی از حرکت پاکستان از تروریسم به سوی توریسم می گوید

تاکنون وبلاگ نویس های خارجی زیادی وارد پاکستان شده و تلاش کرده اند تا چهره جدیدی از این کشور را ارئه دهند. آلین تمیر، وبلاگ نویس آمریکایی یکی از آن […]