نیروهای مسلح پاکستان

توانایی نیروهای مسلح پاکستان و آمادگی ما برای دفاع را کسی کم نگیرد: بیانیه وزارت خارجه پاکستان

نخست وزیر هند ضمن انتقاد از رویکرد اسلاف خود که در بکارگیری نیروی نظامی علیه نیروهای مسلح پاکستان تردید به خرج دادند، افزود:پاکستان به جنگ نیابتی روی آورده است. آنها از […]