نمایشگاه نساجی در اسلام آباد

برگزاری موسیقی ملی و نمایشگاه نساجی در اسلام آباد پایتخت کشور پاکستان

وزیر فدرال اطلاع رسانی شفقت جلیل بر ضرورت اقدامات موثر برای ارتقاء هنر در کشور تأکید کرد. نمایشگاه های فرهنگی، جشنواره های موسیقی ملی و نمایشگاه های ملی مثل نمایشگاه نساجی […]