واشنگتن، امریکا و ناتو بدون همراهی پاکستان نمیتوانند در افغانستان امنیت کامل را برقرار و ثبات سیاسی ایجاد کنند.

نامزد فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت که واشنگتن، خواهان همکاری پاکستان برای برقراری ثبات در افغانستان است.

پاکستان یک کشور توسعه یافته

برای تبدیل شدن پاکستان به یک کشور توسعه یافته از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد: وزیر امور خارجه روسیه

مسکو آماده همکاری دفاعی با «اسلام آباد» است و برای تبدیل شدن پاکستان به یک کشور توسعه یافته از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد: وزیر امور خارجه روسیه