نمایش داستان کشمیر و نقاشی پرچم پاکستان: آثار هنری برگزیده اولین مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من”

در اولین مسابقه مجازی “پاکستان در نگاه من”  به مناسبت روز استقلال پاکستان آثار هنری زیبایی ارسال شد که در ادامه این آثار منتشر می گردد. با توجه به مهلت […]