یادداشت سردبیر: انتخاب عمران خان نخست وزیر پاکستان به عنوان کاندید جایزه نوبل صلح: پایانی بر داستان جنگ 70 ساله هند و پاکستان

اختلاف میان هند و پاکستان داستان قدیمی 70 ساله ای است که با هر اتفاق کوچک می تواند به جنگ بزرگ دو قدرت هسته ای جهان تبدیل شود.