مرز هوایی و زمینی پاکستان

محدودیت کامل در مرز هوایی و زمینی پاکستان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس

در اوایل روز پنجشنبه، دستیار ویژه نخست وزیر در امور بهداشت و سلامت اطمینان داد که اقدامات موثری برای مقابله با ویروس و جلوگیری از افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا […]