بهره مندی کودکان پاکستانی از انواع مختلف سیستم آموزش و پرورش جهانی

برنامه ها و مدارک تحصیلی سیستم آموزش و پرورش کمبریج، یک استاندارد جهانی را برای آموزش بین المللی تعیین می کند. فارغ التحصیلان این سیستم، افرادی با اعتماد به نفس، […]