مارش ژان در پاکستان-2

دختر جوان توریست چینی در پاکستان: مارش ژان درحال کشف زیبایی پنهان پاکستان و نمایش آن به جهان

حضور دختران توریست خارجی در پاکستان یه اتفاق نادر نیست؛ اما در مورد مارش ژان ، دختر اهل هنگ کنگ داستان متفاوت است. وی پس از مسافرت به 33 کشور، […]