خط لوله گاز تاپه

پیشرفت روابط بین ترکمنستان و پاکستان در سال های گزشته و بزنس انتقال گاز

وزرای خارجه ترکمنستان و پاکستان در «اسلام آباد» چگونگی توسعه و گسترش مناسبات دوجانبه را مورد بررسی قرار داده اند و استراتژی های برای توسعه بزنس انتقال گاز بین دو کشور […]