قهرمان بین المللی پاکستان

قهرمان بین المللی پاکستانی که جان خود را وقف نجات دیگران در نماز جمعه در مسجد النور کرد

ایبت آباد: نعیم رشید، قهرمان بین المللی پاکستانی با همراهی پسرش تلاهه نائم به نماز جمعه در محل برگزاری مسجد النور در کرست چارچ نیوزیلند رفت. هیچکدام از آن ها به […]