ریس جمهور کشمیر در استفاده از فن آوری های در حال ظهور

بیمارستان های ما باید مجهز با فن آوری های در حال ظهور برای تشخیص و جراحی شوند: رئیس جمهور AJK

مظفر آباد: استاندار آزاد جامعو و کشمیر (AJK)،سردار مسعود خان، از پزشکان و جراحان خواست تا از فن آوری های در حال ظهور برای تشخیص و جراحی بیماران استفاده شود […]