color competition

برگزاری مسابقه کودکان در نمایشگاه سرزمین پاکان: آشنایی کودکان با زیبایی ها و فرهنگ کشور پاکستان

به مناسبت نمایشگاه سرزمین پاکان، مسابقه نقاشی کودکان ایرانی و پاکستانی در روز پنج شنبه 31 مردادماه 1398 در این نمایشگاه در محل حرم مطهر رضوی برگزار گردید.

فرهنگ ایران و پاکستان

پرورش فرهنگ ایران و پاکستان از طریق هنر اسلامی شامل هنرهای تجسمی

هنر اسلامی شامل هنرهای تجسمی تولید شده در جهان اسلام است. از جمله هنر اسلامی، خوشنویسی اسلامی، مینیاتوری اسلامی، شیشه اسلامی، سفالگری اسلامی، و هنرهای نساجی مانند فرش و گلدوزی، […]