کسب و کارهای آنلاین

کسب و کارهای آنلاین می تواند 780 هزار فرصت شغلی را در پاکستان ایجاد کند

محدودیت های ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا، باعث مشکلاتی در کسب و کارهای حضوری شده است. در مقابل کسب و کارهای آنلاین در پاکستان طی دوره قرنطینه COVID-19 […]