صنعت کفش پاکستان

صنعت کفش پاکستان دائماً با تحولات فناوری های مدرن و دانش فنی به ویژه در اروپا در ارتباط است

پاکستان ساخت کفش را از قرن ها پیش به ارث برده است. مارک های معروف در صنعت کفش پاکستان مانند Khussa” ” یک کفش دست ساز با چرم ضخیم که […]

صنعت جهانی کفش

صنعت جهانی کفش و بازار پاکستان: تاریخچه و اهمیت بازارهای رو به رشد

کفش ها از ابتدای تاریخ بشر مورد استفاده قرار می گرفتند و صنعت جهانی کفش از صنعت های هست که از ابتدای تاریخ بشر راه اندازی شده است. یافته های […]