صدور ویزا فرودگاهی پاکستان

در ادامه توسعه دپلوماسی و روابط بین کشور های همسایه با پاکستان: صدور ویزا فرودگاهی برای ایرانیان به خاک پاکستان

به گزارش اقتصاد آنلاین و دنیای اقتصاد ایران، تجار ایرانی می‌توانند با ورود به خاک پاکستان براحتی صدور ویزا فرودگاهی به مناطق مختلف این کشور سفر کنند.