شرکت پاکستانی پارچه

شرکت پاکستانی پارچه در سال2019، 30 میلیون جفت شلوار جین در سراسر جهان فروخته است

طبق اعلامیه ای که کمیسر عالی رتبه دولت انگلیس به پاکستان، کریستین ترنر، اعلام کرد یک شرکت پاکستانی 9.3 میلیون جفت شلوار جین در سال 2019 به بازار انگلستان و […]