بنیانگذار برنامه آیا پاکستان را می شناسید؟

پروفسور حشمت الله لدحی، شخصیت علمی بلوچستان و بنیادگزار برنامه “آیا پاکستان را می شناسید؟”

کراچی: استاد حشمت الله خان لدحی، دبیر کل آموزش و پرورش پیشین و بنیادگزار برنامه “آیا پاکستان را می شناسید؟” روز دوشنبه در سن 90 سالگی در اثر بیماری درگذشت.  پروفسور […]