Pakistan uses militant-tracking tech to hunt virus

استفاده از فناوری ردیابی ارتش پاکستان برای شناسایی موارد کرونا ویروس

سرویس های اطلاعاتی پاکستان از فناوری نظارت سری ارتش پاکستان استفاده می کنند که بطور معمول برای یافتن شبه نظامیان به کار می رود تا در عوض بیماران مبتلا به […]

نگاهی کوتاه بر تقدیر از تلاش های پاکستان در برقراری صلح همزمان با روز جهانی حامیان صلح سازمان ملل

پاکستان یکی از بزرگترین مشارکت کنندگان در تلاش های حامیان صلح سازمان ملل است. تلاش های این کشور طی سالها از سوی رهبران سازمان ملل مورد استقبال قرار گرفته است.