توافق پاکستان با قرقیزستان و تاجیکستان در مورد لزوم افزایش تجارت متقابل و ارتقا جامع همکاری های دو جانبه

تفاهم همکاری با طرف قرقیزستان زمانی حاصل شد که وزیر امور خارجه شاه محمود قریشی دیدار صمیمانه ای با همتای قرقیزستانی خود  Chingiz Aidarbekov  در حاشیه نشست وزیران خارجه شورای […]