نخست‌وزیر پاکستان

پایان رزمایش یک ماهه سپر خلیج ‌فارس ۱ و دیدار دیدار نخست‌وزیر پاکستان با پادشاه عربستان سلمان بن عبدالعزیز

نخست‌وزیر پاکستان در شهر الجبیل عربستان با سلمان بن عبدالعزیز دیدار و درباره راه‌های ارتقای بیشتر مناسبات دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.