سازمان بازرسی پاکستان

دست آورد مدیریت سازمان بازرسی پاکستان : صعود ۵۹ پله‌ای پاکستان در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی

همزمان با اوج گیری تلاش‌های سازمان بازرسی پاکستان برای مبارزه با فساد مالی رتبه اسلام آباد در رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل ۵۹ پله صعود کرد.