زنان در مناطق محروم پاکستان

نمایشگاه تصاویر دیجیتال برجسته اشکال مختلف خشونت علیه زنان در مناطق محروم و دور افتاده پاکستان

اسلام آباد: نمایشگاه تصاویر دیجیتال برجسته اشکال مختلف آزار و اذیت و خشونت علیه زنان در مناطق محروم و قبایل پاکستان را  به تصویر می کشید، در روز شنبه در […]