روابط پاکستان با کره جنوبی

توسعه روابط پاکستان با کره جنوبی : افزایش سهمیه درخواست شغلی پاکستان توسط کره جنوبی

اسلام آباد: کره جنوبی 15،750 درخواست از کاندیدا های پاکستان را که به دنبال فرصت های شغلی در بخش تولید خود، تحت موافقت نامه سیستم مجوز استخدام (EMS) امضا شده […]