نخست‌وزیر پاکستان

پایان رزمایش یک ماهه سپر خلیج ‌فارس ۱ و دیدار دیدار نخست‌وزیر پاکستان با پادشاه عربستان

نخست‌وزیر پاکستان در شهر الجبیل عربستان با سلمان بن عبدالعزیز در پایان رزمایش یک ماهه سپر خلیج ‌فارس 1 دیدار و درباره راه‌های ارتقای بیشتر مناسبات دوجانبه بحث و تبادل […]