بررسی ابعاد شیوع بیماری کرونا و مسئله کشمیر: دو موضوع اصلی تماس عمران خان با نخست وزیر ایتالیا

عمران خان نخست وزیر پاکستان با نخست وزیر ایتالیا گفتگوی تلفنی برقرار کرد. در این مکالمه تلفنی، بیماری همه گیر Covid-19  و طیف گسترده ای از موضوعات دیگر مانند مسئله […]