SheMeansBusiness

فیس بوک در خدمت گسترش کارآفرینی در میان زنان پاکستانی

فیس بوک از گسترش برنامه #SheMeansBusiness خود در پاکستان با همکاری اتاق بازرگانی زنان لاهور خبر داد تا ابزار، آموزش و منابعی را برای زنان کارآفرین فراهم کند که می […]