Pakistan-highest-rise-in-global-research-output-2018

پاکستان دارنده بالاترین رتبه در رشد تولیدات علمی و تحقیقاتی در سال 2018

کشور پاکستان در حوزه علم و فناوری در جهان در سال 2018 موفقیت های بسیاری را کسب کرده و اقتصاد نو ظهور این کشور به صدر جدول رشد تولیدات علمی […]