راحت فتح علی خان در آکسفورد

افتخاری دیگر برای پاکستان: دریافت مدرک دکتری افتخاری در زمینه موسیقی توسط راحت فتح علی خان از دانشگاه آکسفورد

لندن: راحت فتح علی خان خواننده پاکستانی، اظهار داشت که موفق به دریافت مدرک افتخاری از دانشگاه مشهور آکسفورد گردیده است. وی اعلام کرد که مدرک افتخاری دانشگاهی از دانشگاه […]