رئیس سابق انجمن چشم پزشکان پاکستان

دکتر شريف هاشمانی، رئیس سابق انجمن چشم پزشکان پاکستان مدرس شرافت و انسانیت

دکتر شریف هاشمانی، جراح چشم و رئیس سابق انجمن چشم پزشکان پاکستان اظهار داشت که پاکستان در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه در زمینه چشم پزشکی (مراقبت از چشم و درمان) […]