سفر ایران در اسلام آباد: ایران و پاکستان کشورهایی با روابط نزدیک بوده و صلح و ثبات منطقه‌ ای، اولویت اول آن‌ هاست

مهدی هنر دوست سفیر ایران در اسلام آباد پس از حدود 10 سال خدمت در پایتخت پاکستان، در دیدار خداحافظی با رئیس جمهور این کشور بر روابط نزدیک دو کشور […]