Your Complete Tour Guide to the Magnificent Kalash Valley

راهنمای کامل تور و هر آنچه لازم است در مورد دره کالاش بدانید

دره کالاش به دلیل فرهنگ رنگارنگ خود به یکی از جاذبه های اصلی مسافران داخلی و خارجی تبدیل شده است. سفر به این دره یک تجربه فراموش نشدنی از فرهنگ […]

Kalash: An odyssey of the heart

سفري به دره کالاش در پاکستان، بهشتي از رنگ و جشن که قلب شما را تسخیر می کند

در منطقه شمالی پاکستان، دره زيبايي بنام دره کالاش وجود دارد كه مملو از طبیعت زیبا، زنان با لباس های رنگی و مملو از مراسم شاد و دیدنی می باشد.