بازدید دستیار ویژه نخست وزیر عمران خان به صورت ناشناس از مراکز پرداخت کمک های مالی ویژه کرونا در برنامه احساس

دکتر سانیا نیشتر، دستیار ویژه نخست وزیر در زمینه امنیت اجتماعی و رفع فقر ، با لباس مبدل و به صورت ناشناس، بازدید غیر منتظره ای از مراکز ویژه پرداخت […]

WHO Impressed By Pakistan’s Isolation Units

تقدیر دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از اقدامات پاکستان برای ایجاد واحدهای ایزوله موقت

دکتر تدروس دبیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز چهارشنبه اظهار داشت كه از تلاش های پاکستان برای مقابله با بیماری همه گیر کرونا ویروس تحت تأثیر قرار گرفته است.