دانشمند پاکستانی در صدر طلایه داران علوم در جهان اسلام

پاکستان اینفو (pakistaninfo.com) در بررسی اخیر خود در حوزه علوم و فناوری، کشورهای جهان اسلام را بر اساس شاخص میزان ارجاعات علمی اساتید دانشگاه های این کشورها، رتبه بندی کرده […]