سالروز استقلال پاکستان ,دختران پاکستان

ملت بزرگ پاکستان 14 اگوست را به عنوان هفتاد و سومین سالروز استقلال پاکستان و تولد این کشور را جشن گرفتند

هفتاد و دومین سالروز استقلال پاکستان توسط مردم و نهادهای دولتی در سراسر این کشور گرامی‌ داشته شد و نخست وزیر پاکستان عمران خان، امسال برای ابراز همبستگی با مردم […]