جشنواره رنگ ها

تبریک عمران خان به جامعه هندو به مناسبت جشنواره هولی، جشنواره رنگ ها

نخست وزیر پاکستان، عمران خان باری دیگر نمونه ای از چگونگی ادای احترام به دیگر ادیان را نشان می دهد و در توییتر برای جامعه هندی آرزو موفقیت در جشنواره هولی، جشنواره […]