جشنواره فیلم کوتاه در روز ملی پاکستان

تلویزیون پاکستان جشنواره فیلم کوتاه را به مناسبت روز پاکستان در نظر گرفته است

منابع مسئول اعلام کردند که تلویزیون پاکستان (PTV) یک جشنواره فیلم کوتاه برای روز پاکستان در 23 مارس در نظر گرفته و برگزار خواهد کرد. این جشنواره با عنوان “اعتقاد […]