جایزه آکادمی آمریکا

دریافت جایزه آکادمی آمریکا در حوزه اپتومتری توسط دانشجو پاکستانی

دانشجو پاکستانی با دریافت جایزه آکادمی آمریکا در حوزه اپتومتری بار دیگر نام پاکستان را در سراسر جهان سربلند نمود. اپتومتریست پاکستانی که در مقطع دکتری خود در UNSW تحصیل […]