وزیر فناوری اطلاعات درباره بازار کشور

وزیر فناوری اطلاعات پاکستان: پاکستان پتانسیل بالایی برای بخش فن آوری اطلاعات و ارتباطات دارد

دکتر خالد مقبل صدیقی، وزیر وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار داشت پاکستان دارای پتانسیل بالایی در بخش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است و جوانان تحصیل کرده بخش […]

اینترنت نسل پنجم در پاکستان

پاکستان؛ نخستین کشور جنوب آسیا که اینترنت نسل پنجم را راه اندازی می‌کند

 پاکستان؛ نخستین کشور جنوب آسیا که اینترنت نسل پنجم را در چهار سال آینده راه اندازی میکند و تمام مردم پاکستان قادر خواهند بود از اینترنت نسل پنجم استفاده کنند.