PSX becomes Asia’s best market

عبور از چالش های اقتصادی کرونا و تبدیل بازار بورس و اوراق بهادار پاکستان به بهترین بازار آسیا

پس از عملکرد مثبت دولت در مهار بمیاری کرونا در پاکستان، بازار بورس و اوراق بهادار پاکستان (PSX) عنوان بهترین بازار بورس آسیا را از آن خود کرده و به […]

سیاست ترجیحی اقتصادی چین و پاکستان

راهروی اقتصادی چین و پاکستان (CPEC): نماد سیاست ترجیحی اقتصادی و ارتباط کشور

با شروع راهروی اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) گسترش همکاری در صنایع مرتبط می گردد و ترویج توسعه تمرکزهای اقتصادی در پاکستان شکل میگیرد و نماد سیاست ترجیحی اقتصادی کشور پاکستان […]