دانشگاه گاندهارا تاکسیلا در پاکستان

دانشگاه گاندهارا تاکسیلا دانشگاه بین المللی 3000 ساله قدیم بودایی در تاکسیلا احیا شده است.

تاکسیالا مادر برخی از قدیمی ترین مکان های بودایی در جهان است و دارای 18 سایت ثبت یونیسکو در یک شهر دارد که متشکل از چندین مدارس و اولین دانشگاه […]