تحولات اخیر منطقه در جلسه خلیزاد با عمران خان

نشست «زلمای خلیلزاد» با پاکستان درباره تحولات اخیر منطقه پس از سقوط هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در استان غزنی افغانستان

ورود نماینده ویژه آمریکا و دولت ترامپ آقای زلمای خلیلزاد در امور افغانستان به اسلام آباد برای مزاکرات درباره تحولات اخیر منطقه پس از سقوط هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در استان […]