Govt to Establish Cold Storages on Airports and Shipping Ports

آماده‌ سازی فرودگاه ها و بنادر پاکستان به تجهیزات زنجیره دمایی سرد

در جلسه مجازی وزارت بازرگانی مربوط به صادارات پاکستان، نمایندگان صادرکنندگان میوه و سبزی موافقت نمودند تا با همکاری دولت سردخانه ها را در فرودگاه ها و بنادر پاکستان تأسیس […]

Maritime Ministry inaugurates online portal, website for ports and shipping wing

راه اندازی پورتال آنلاین برای دریانوردان، مأموران نیروی انسانی و صاحبان کشتی در پاکستان

علی حیدر زیدی، وزیر فدرال امور دریایی، از راه اندازی یک پورتال آنلاین برای دریانوردان، مأموران نیروی انسانی و صاحبان کشتی به همراه وب سایتی برای بنادر و مناطق کشتیرانی […]