محمد عرفان مقصود در برنامه فرمول یک شبکه یک ایران

مصاحبه علی ضیا با دکتر محمد عرفان مقصود، پژوهشگر و کارآفرین پاکستانی در برنامه فرمول یک

دکتر محمد عرفان مقصود، پژوهشگر و کارآفرین پاکستانی که سردبیر پاکستان اینفو نیز هست، روز یک شنبه، 12 آبان ماه 1398، مهمان برنامه فرمول یک شبکه یک صدا و سیما […]