قدرت زنان پاکستان در ارتش پاکستان

اعطا بالاترین درجه نظامی ارتش به یک بانوی پاکستانی: گواهی دیگر بر قدرت زنان در پاکستان

آیا می دانید هيچ سقفي براي اخذ درجه نظامي براي زنان در پاکستان وجود ندارد. تا امروز درجه سرلشگری، بالاترين درجه ‌اي است كه زنان در پاکستان موفق به اخذ […]