PSX becomes Asia’s best market

عبور از چالش های اقتصادی کرونا و تبدیل بازار بورس و اوراق بهادار پاکستان به بهترین بازار آسیا

پس از عملکرد مثبت دولت در مهار بمیاری کرونا در پاکستان، بازار بورس و اوراق بهادار پاکستان (PSX) عنوان بهترین بازار بورس آسیا را از آن خود کرده و به […]

پاکستان یکی از بهترین‌کشورها

بازار بورس پاکستان با 15 درصد پیشرفت پاکستان‌ را یکی‌از بهترین‌کشورها برای‌سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است

بازار بورس پاکستان 15 درصد پیشرفت کرده و روابط پاکستان با بانک جهانی نیز در حال بهتر شدن است و امروز پاکستان‌یکی‌از بهترین‌کشورها برای‌سرمایه‌گذاری است.