ایتالیا و پاکستان

ایتالیا و پاکستان برای تقویت صنعت کفش تلاش می کنند

دکتر آمادئو اسکارپا، سفیر ایتالیا در پاکستان، عزم خود را برای تقویت بیشتر روابط ایتالیا و پاکستان در همه زمینه های مورد علاقه مشترک، به ویژه برای تعمیق روابط تجاری […]