ارائه خدمات الکترونیک توسط دولت ایالت پشتون

ایالت پنجاب و خیبر پختونخوا پاکستان در مسیر ارائه خدمات الکترونیک نوآور

به منظور ارائه خدمات الکترونیک در حوزه اطلاعات و ارتباطات برای بخش عمومی و خصوصی در ایالت پنجاب و خیبر پختونخوا، یک تفاهم نامه بین هیئت مدیره فناوری اطلاعات پنجاب […]