Two Pakistani youngsters develop world’s first game to help fight COVID-19

خلاقیت دو نوجوان پاکستانی برای توسعه و معرفی اولین بازی آنلاین جهان به منظور کمک به مبارزه با Covid-19

دو نوجوان نابغه پاکستانی، با معرفی اولین بازی آنلاین چند پلتفرمی به جهان برای کمک به مبارزه با بیماری همه گیر Covid-19 توسعه دهندگان بازی را شگفت زده کردند.

Govt Launches Taleem-Ghar TV Channel and Mobile App for online

راه اندازی یک کانال مدرسه تلویزیونی ویژه آموزش دانش آموزان پاکستانی در دوران قرنطینه

نخست وزیر پاکستان کانال مدرسه تلویزیونی را برای آموزش دانش آموزان پاکستانی در خانه در دوران قرنطینه ناشی از ویروس کرونا راه اندازی کرد.