20 کشور برتر دنیا

قرارگیری پاکستان در فهرست ” 20 کشور برتر دنیا در حوزه بهبود انجام امور تجاری در سال 2020″

براساس گزارش بانک جهانی، پاکستان در شش حوزه مربوط به انجام امور تجاری بهبود یافته است و همین امر نام این کشور را در میان 20 کشور برتر دنیا در […]

Pakistan’s rupee more stable now

ثبات رو به رشد روپیه پاکستان بر اساس گزارش ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول

گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد نوسانات روپیه پاکستان کاهش یافته و اکنون پایدارتر است. این امر کمک شایانی به بهبود ذخایر ارزی و تأثیر مثبت نرخ ارز […]